§ 1. Informacje ogólne:


1. Właścicielem serwisu AutoBezWad.pl jest firma www.AutoBezWad.pl z danymi podanymi w dalszej części regulaminu:
1.1 Serwis – strona internetowa o adresie www.AutoBezWad.pl jest stroną służącą do przedstawienia oferty oraz umożliwiająca realizację procesu składania i opłacania zamówień, dostarczania zamówień oraz do pełnej obsługi klienta.
2. Dane klienta – administrator strony zobowiązuje się do zabezpieczenia wszelkich danych kontaktowych o kliencie tak aby nie trafiły one do osób trzecich. Ponadto zobowiązuje się do przechowywania tylko danych obowiązkowych – potrzebnych do realizacji zamówień.
3. Protokół SSL – administrator strony zobowiązał się do szyfrowania wszelkich danych przychodzących/wychodzących poprzez protokół SSL.
4. Obsługa zamówień – administrator strony informuje, że umożliwia klientowi stworzenia zamówienia, opłacenia oraz otrzymania produktu końcowego którym jest raport stanu technicznego pojazdu tylko poprzez adres strony www.AutoBezWad.pl oraz www.AutoBezWad.pl/check a płatność za zamówienie musi zostać wykonana za pośrednictwem wyżej wymienionych serwisów.
5. Właścicielem serwisu www.AutoBezWad.pl jest firma, która jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ART. 113 UST. 1 USTAWY O VAT a firmą tą jest: AUTOBEZWAD.PL USŁUGI MOTORYZACYJNE Kamil Klyta o numerze NIP: 6452476230, REGON: 381961879 - bez siedziby firmy (działalność mobilno-internetowa).
6. Każdy klient dokonujący zamówienie za pośrednictwem strony www.AutoBezWad.pl oraz www.AutoBezWad.pl/check zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptować go.
7. Administrator strony zastrzega sobie prawo do dowolnej edycji niniejszego regulaminu bez konieczności informowania o tym klienta, który otrzymał już raport (zamówienie zrealizowane) oraz przyszłych klientów. Zobowiązuje się jedynie do poinformowania klientów, których zamówienie jest w procesie realizacji (w trakcie).
8. Administrator zastrzega sobie prawo do rezygnacji zleconego zamówienia bez podawania przyczyny. Jednocześnie w takim przypadku zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu opłaconej kwoty przez klienta.

§ 2. Słownik:


1. Cena – kwota jaką klient musi zapłacić za zamówienie aby mogło ono trafić do procesu realizacji.
2. Klient / Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub firma, która dokonuje zamówienia za pośrednictwem serwisu www.AutoBezWad.pl oraz www.AutoBezWad.pl/check na określonym przez właściciela regulaminie.
3. Zamówienie – proces, który umożliwia stworzenie procesu realizacji raportu, który odbywa się tylko za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.
4. Ekspert / Diagnosta – pracownik, który dokona realizacji Państwa zamówienia z aktualnymi uprawnieniami diagnosty samochodowego.
5. Pojazd – samochód, pojazd zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – który został wskazany przez kupującego w trakcie składania zamówienia.
6. Czynności kontrolne – czynność polegająca na dokonaniu pomiaru organoleptycznego, czasem z wykorzystaniem urządzeń dodatkowym takie jak min.: czujnik grubości lakieru, miarka grubości bieżnika, tester diagnostyczny, itp.. Czynność kontrolna to np. sprawdzenie światła mijania prawy przód a kolejną czynnością będzie np. sprawdzenie światła mijania lewy przód.
7. Usterki – lista zastrzeżeń wskazana przez eksperta w produkcie końcowym – raport stanu technicznego.
8. Raport stanu technicznego / Raport – produkt finalny, w którym administrator zobowiązuje się zamieścić informację o stanie technicznym pojeździe w sposób wierzytelny i najdokładniejszy. Raport przesyłany jest drogą mailową – dostępny w formie pliku PDF bądź w serwisie AutoBezWad.pl
8. Usterki ukryte – takie, które nie zostały wymienione w raporcie gdyż ekspert ich nie zauważył bądź zostały one ukryte przez sprzedającego.
9. W realizacji – zamówienie, które zostało przekazane naszemu ekspertowi.
10. Sprawdzenie pojazdu w bazie AutoDNA polega tylko weryfikacji danych dostępnych w tym systemie. Nie jest to jednoznaczne z wykupieniem rozszeżenia pakietu w AutoDNA. W uzasadnionych przypadkach klient może otrzymać pakiet "wykupiony w AutoDNA".

§ 3. Ocena stanu technicznego pojazdu:


1. Usługi wykonywane przez firmę www.AutoBezWad.pl usługi motoryzacyjne są wykonane w najrzetelniejszy sposób tak aby jakość świadczonych usług była na jak najwyższym poziomie. Jednakże firma www.AutoBezWad.pl nie bierze odpowiedzialności za usterki, które nie zostały wskazane w raporcie końcowym a występowały w sprawdzanym pojeździe. Ponadto sam raport ma przedstawić w przybliżeniu stan techniczny pojazdu. Nie udzielamy gwarancji na dalszą bezawaryjną eksploatację pojazdu.
2. Raport, który zostanie Państwu przesłany powinien zostać potraktowany jako pogląd służący do określenia tylko przybliżonego stanu technicznego pojazdu. Decyzję kupna pojazdu podejmują Państwo sami na własną odpowiedzialność.

§ 4. Proces składania zamówienia:


1. Każdy klient, który zamierza skorzystać z naszej oferty zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem a jednocześnie dokonując zamówienia akceptuje jego treść.
2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru dostępnego pakietu (oferty), dokonać jego zamówienia a następnie opłacenia za pośrednictwem dostępnych form płatności.
3. W momencie opłacenia zamówienia Administrator strony zobowiązuje się do utworzenia zamówienia i przekazania go do realizacji w dniach roboczych a tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek z wyłączeniem dni wolnych od pracy min. święta.
4. Ekspert zobowiązuje się do niezwłocznej realizacji zamówienia w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu opłacenia zamówienia uwzględniając przy tym dni robocze wymienione w § 4 ust. 3. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że czas ten może wydłużyć się do 30 dni roboczych w sytuacjach losowych takich jak np.: brak prądu, kataklizmy pogodowe czy też niedostępność sprzedawcy. Jeśli po upłynięciu 30 dni zamówienie nie zostanie realizowane zostanie automatycznie anulowane a pieniądze zostaną zwrócone na rachunek, z którego zostało opłacone zamówienie.
5. Opłata za zamówienie musi zostać dokonana za pośrednictwem płatnika Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wielicka 28 B, 30-552 Kraków, tak jak udostępnia to Administrator strony.

§ 5. Realizacja zamówienia:

1. Realizacja zamówienia następuje w momencie opłacenia zamówienia poprzez płatność DotPay oraz po zaksięgowaniu wpłaty.
2. W momencie zaksięgowania opłacenia zamówienia, zamówienie zostaje przekazane do realizacji a ekspert otrzymuje wszelkie niezbędne dane potrzebne do realizacji Państwa zamówienia.
3. Zamówienia z statusem „W realizacji”
3.1 Zamówienie w realizacji może zostać całościowo anulowane tylko za pośrednictwem bezpośredniej rozmowy pod numerem telefonu +48 798 606 233, jeśli nie zostały wykonane żadne czynności przez eksperta bezpośrednio z zamówieniem.
3.2 Zamówienie w realizacji, które zostaje anulowane a podjęto czynności przez eksperta podlega anulowaniu z uwzględnieniem pomniejszenia kwoty zamówienia o następujące kwoty:
3.2.1 Ekspert przygotował dokumentację potrzebną do oględzin – zazwyczaj do 12 godzin po opłaceniu zamówienia. Kwota zamówienia zostaje pomniejszona o kwotę 25 zł. (Wartość zamówienia – 25 zł) = Kwota do zwrotu.
3.2.2 Ekspert przygotował dokumentację i wyruszył pojazdem w stronę sprawdzanego pojazdu.
Kwota zamówienia zostaje pomniejszona o kwotę 75 zł. (Wartość zamówienia – 25 zł) – 50 zł = Kwota do zwrotu.
3.2.3. Ekspert przygotował dokumentację i dotarł na miejsce gdzie miał zostać wykonany raport.
Kwota zamówienia zostaje pomniejszona o kwotę 100 zł. (Wartość zamówienia – 25zł) – 75 zł = Kwota do zwrotu.
3.2.4 Ekspert wykonał pełny zakres sprawdzanego pojazdu i jest na etapie przygotowania raportu klientowi.
Kwota zamówienia zostaje pomniejszona o 75%. (Wartość zamówienia – 75%) = Kwota do zwrotu.
3.3 W przypadku:
- sprzedaży pojazdu po oględzinach – po wykonanym raporcie (§ 5 ust. 3.2.4),
- anulowania oferty sprzedaży – po wykonanym raporcie (§ 5 ust. 3.2.4),
- innych sytuacjach w których nie dojdzie do sprzedaży/kupna pojazdu – po wykonanym raporcie (§ 5 ust. 3.2.4)

3.4 W przypadku:
3.4.1 Niewykonania czynności ze względów technicznych wymienionych w danym pakiecie przez naszego eksperta, które klient zamówił jednoznaczne jest z pomniejszeniem kwoty zamówienia według poniższych cen a różnica zostaje zwrócona do 14 dni od otrzymania raportu przez klienta:
- o 50 zł – w przypadku nie wykonania wizyty i kontroli pojazdu na stacji kontroli pojazdów
- o 20 zł – w przypadku nie wykonania wizyty na stacji kontroli pojazdów
- o 30 zł – w przypadku nie wykonania kontroli testerem diagnostycznym
- o 10 zł – w przypadku nie wykonania pomiaru grubości lakieru
- o 10 zł – w przypadku nie dokonania dokumentacji fotograficznej
- pozostałe usługi nie wymienione wyżej a widniejące w zamawianym pakiecie zostaną określone stawką 5% całego zamówienia. (Zamówienie o kwocie 100 zł – do zwrotu za niedokonanie np. listy usterek – klientowi zostanie zwrócone 5 zł).
3.4.2 W przypadku zmiany zamówienia – wskazanie innego pojazdu do sprawdzenia spowodowane warunkami określonymi w § 5 ust. 3.2 Administrator umożliwi klientowi możliwość dokonania wskazania innego pojazdu, który zostanie sprawdzony tylko w momencie opłacenia poniesionych kosztów przez eksperta według § 5 ust. 3.4.1. Administrator przygotuje możliwość opłacenia kosztów tylko na podstawie prośby klienta. Przykład: (Zamówienie na kwotę 100 zł, ekspert przygotował dokumentację [25 zl] – koszta do opłacenia 25 zł, reszta kwoty 75 zł zostaje przekazana na poczet nowego pojazdu)
Administrator zastrzega sobie prawo do nieinformowania klienta o sytuacjach wymienionych w § 5 ust 3.4 w momencie przeprowadzanych oględzin. Może dokonać tego dopiero po ukończeniu raportu.

§ 6. Odstąpienie od umowy / Reklamacja:


1. Administrator informuje, że klientowi nie przysługuje możliwość do odstąpienia od umowy/zamówienia zamówień, które są w etapie realizacji (takie w których zostały wykonane już czynności). Art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta brzmi: Prawo do odstąpienia od umowy zwartej za pośrednictwem Internetu (tj. na odległość) nie przysługuje konsumentowi w przypadku: sprzedaży usługi, której realizacja rozpoczyna się (za zgodą konsumenta) jeszcze przed upływem terminu na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.
2. W przypadku rezygnacji z zamówienia w której zostały wykonane czynności klient może starać się o zwrot kosztów zamówienia pomniejszony zgodnie z § 5 ust 3.2 tylko za pośrednictwem bezpośredniej rozmowy pod numerem telefonu +48 798 606 233 jeśli umożliwi tego właściciel serwisu.
3. Po otrzymaniu raportu klientowi przysługuje 14 dni na złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być wysłana drogą elektroniczną na adres email: kontakt@autobezwad.pl w tytule wiadomości wpisując Reklamacja – Numer zamówienia. Każdą reklamację dział reklamacji rozpatrzy indywidualnie. W przypadku rozpatrzenia jej pozytywnie, właściciel zobowiązuje się do zwrotu kosztu zakupionej usługi bądź pomniejszenia tej kwoty według zaproponowanej przez siebie stawki.

§ 7. Dane osobowe:


1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem strony www.AutoBezWad.pl oraz www.AutoBezWad.pl/check jest firma wymieniona w § 1 ust 5 niniejszego regulaminu.
2. Dane klientów zbierane są tylko przez administratora na potrzeby przeprowadzenia zamówienia i dostarczenia produktu końcowego.
3. Żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim także w celu marketingowym.
4. Klientem niniejszej strony/firmy mogą być tylko osoby pełnoletnie.
5. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
6. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne i niezbędne do zawarcia umowy sprzedażowej przez internet.

§ 8. Postanowienie końcowe:


1. Dokonując zamówienie klient podpisuje umowę zawartą na odległość.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie z ważnych przyczyn. A w trybie natychmiastowym informując przy tym klientów, których zlecenia są w trakcie realizacji.
3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Administrator www.AutoBezWad.pl zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
6. Administrator strony zastrzega sobie możliwość wykorzystania raportu klienta w celu dalszego rozpowszechniania do celów marketingowych.